joel grip BIOGRAPHY

 

Joel Grip : double bass / camera / pencil


SHORT: With an open imagination Joel Grip ambush a silence perceived by our sounding ears, and a silence introducing the image before our eyes.


LESS SHORT: Joel Grip continues to schlepp his double bass around the globe as if it was the ax that chops down the branch he is sitting on. A constant down-fall of music establishing a moist ground for a coming backlash of woodpeckers making those guts vibrate the way you want it. Umlaut, Umlicht and Umdicht are his ambiguous mobile homes under constant construction. Active in the groups Neuköllner Modelle, Mirror Mind Rose, Ahmed, Herr Borel Grip, Je Suis! and наказание to name a few.


EVEN LESS SHORT: For a number of years now, energetic double bassist, filmmaker and producer Grip has played an important role for the new scenes of improvised music in Europe. As founder of Umlaut Records, he opened up for creative forms of organizing collectives of musicians and promoting their music internationally. Since 2003 he has been one of the main organizers of Hagenfesten in Dala-Floda, Sweden, a stand-alone festival, and quite frankly possibly the most pleasant venue for free improvised music not only in Sweden but in the whole of Europe. Few other places offer quite the same endearing combination of sophisticated musical risk-taking, and up-beat, social get-together. Grip’s musicianship is informed by a similar knack for welding musical sophistication with social communication, often with an analog film camera at hand. With a handful of short films Joel Grip met mexican filmmaker Mauricio Hernández and shortly the film production company Umlicht was established. They are right now working on their third and forth feature film together. Umdicht is amplifying the pencil of Joel Grip’s hand, partly through the irregular issue of Lösa Blad and partly in the future release of books.


SOME RECENT INTERVIEWS:

The Free Jazz Collective (2017)
The New York City Jazz Record (2013)
Downbeat (2012)
VajdaságMA (2011)

Jazzcolours (2010)

Och på Svenska


Joel Grip är kontrabasist. Han medverkar som improvisatör på trettiotalet fonogram varav de flesta givits ut av Umlaut Records – skivetiketten som han själv grundade 2004, men som drivs kollektivt sedan många år tillbaks av musiker i Paris, Berlin och Stockholm. Som aktiv medlem i något som minst dåligt kan kallas en europeisk improvisationsmusikscen försöker han hitta på nya sätt att organisera och presentera ett samtida musikaliskt uttryck. I hans musik hörs likaledes ett konstruerande liksom ett dekonstruerande av ett socialt sväng. Extremt långsam Slow Foxtrot med vibrato är det nya.


Utöver ren och skär musiker samt mer eller mindre nödtvungen entreprenör av den samme (vilket är fallet för de flesta frilansande musiker idag) tar Joel Grips uttryck även ton i form av film och text. Ett antal kortfilmer samt två långfilmer har han bakom sig av vilka några visats på festivaler som CPH:DOX och New York Independent Film Festival. Boken "Materien gör motstånd" (Umdicht Förlag) gavs ut 2015. Ljuden, ljuset och texten inte bara har med varandra att göra. De får med varandra att göra. Enligt Joel Grip, han som spelar kontrabas i bland annat grupperna Ahmed, наказание, Neuköllner Modelle, duo med Tristan Honsinger, Umlaut Big Band, Je Suis! och Herr Borel Grip.